Et møte mellom to parter

Advokatfirmaet Hjort er en av landets fremste aktører innenfor juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre.

Case
Om prosjektet

I forbindelse med innflytting til nye, spektakulære lokaler, ønsket Advokatformaet Hjort å spisse sin strategi og fremvise denne satsingen gjennom en ny visuell profil. Strategiprosessen avdekket et tydelig behov for å fremheve sin spisskompetanse, og fortelle målgruppen om denne.

Kompetanse
RådgivningStrategiKonseptutviklingIdentitetFotoDesignKommunikasjon
Case
Den nye logoen til Advokatfirmaet Hjort er både unik og tydelig
Case
Case
Prosjektet inkluderte også reprofilering av podcasten Energisk

Den nye logoen rendyrker tydelig et av de viktigste øyeblikkene innenfor jussen - møtet mellom to parter.

Case
Case
Case
Verdiene Mot, Tillit, Skikkelighet og Trøkk
Case
Case
Et designspråk som både kan være lekent og seriøst
Case
Den visuelle profilen ble etablert i alle Hjorts kommunikasjonskanaler

Resultater

Den nye merkevarestrategien og tilhørende visuelle profilen har blitt godt mottatt blant både Hjorts ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Hjort har nå sikret seg en enhetlig kundereise og opplevelse av merkevaren, uavhengig av hvilken kanal man blir eksponert i – digitalt, fysisk eller ved besøk.