Skriv noe i dag som betyr noe i morgen

Kampanje på oppdrag fra Fundraising Norge, på vegne av et stort antall ideelle organisasjoner.

Case
Om prosjektet

Testamentariske gaver er en svært viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Fundraising Norge bistår over 100 av disse i arbeidet med å skaffe midler til driften. I Norge fordeles rundt 100 milliarder kroner i arv hvert år. Bare 10 prosent av disse fordeles via et testament, og kun 4 prosent av de som skriver testament gir en testamentarisk gave. I Norge fordeles rundt 100 milliarder kroner i arv hvert år. Bare 10 prosent av disse fordeles via et testament, og kun 4 prosent av de som skriver testament gir en testamentarisk gave.

Kompetanse
FilmFotoKonseptutviklingStrategiReklameKommunikasjon

"Det er fortsatt mange som ikke ikke er klar over at man kan testamentere bort deler av arven til ideelle organisasjoner."

- Rikke Solberg, kommunikasjonsansvarlig i Fundraising Norge
Case
Case

Løsning

I tillegg til en riksdekkende kampanje hvor film stod sentralt, ble det også utviklet en pakke med elementer som organisasjonene selv kunne benytte i kommunikasjonen mot sitt eget publikum.