Fremtidens rene energi

Hydrogen Mem-Tech skal muliggjøre det grønne skiftet gjennom å realisere potensialet i hydrogen.

Case
Om prosjektet

For å sikre sin posisjon som en aktør som leverer soliditet og innovasjon, samt styrke sin merkevare i et stadig mer konkurransepreget marked, ønsket Hydrogen Mem-Tech å ta et nytt blikk på sin strategi, merkevare og digitale tilstedeværelse.

Kompetanse
StrategiRådgivningIdentitetUX og digital designTeknologi
Case
Case
Case

Resultater

Arbeidet med merkevaren har bidratt til en tydeligere posisjonering i et konkurransepreget marked. Prosessen og resultatet har skapt entusiasme og pågangsmot hos Hydrogen Mem-Tech, som jobber videre for å gjøre hydrogen til en viktig driver i det grønne skiftet.