Få riktig behandling

Klinikk tilbyr raskere vei til riktig behandling. Her kan man velge blant flere behandlinger og raskt bestille time.

Case
Om prosjektet

Klinikk.no hjelper pasienter finne riktig behandler, raskere. Tjenesten og merkevaren er i sin helhet utarbeidet av Mvh, og er et pågående samarbeid, hvor målet er å bygge Norges primære plattform for private helsetjenester.

Kompetanse
StrategiRådgivningIdentitetUX og digital designTeknologi
Case
Den visuelle profilen skaper tydelige assossiasjoner til helsesektoren
Case
Den visuelle profilen har flere ulike bruksområder
Case
En tydelig og gjenkjennelig profil
Case
Visittkort med kontaktinformasjon

Klinikk vil gjøre det enklere for pasienter å få riktig behandling, samt korte ned tiden før de kommer til behandleren.

Case
En fleksibel og skalerbar visuell profil
Case
Tjenesten er for tiden tilgjengelig i en tidlig fase
Case
Et fleksibelt designsystem videreutvikles kontinuerlig

Resultater

Klinikk.no er en operativ tjeneste i dag med tilgjengelige behandlere. Tjenesten er i en skaleringsfase, og har skapt stor entusiasme blant potensielle investorer.