Med vennlig hilsen

Mvh er et tverrfaglig byrå med spisskompetanse innen utvikling av merkevarer; strategi, design, teknologi og kommunikasjon.

Case

Slik jobber vi

Vi jobber helhetlig og innsiktsbasert. Kreativt team og metode tilpasses oppgavene vi skal løse og vi legger vekt på gode prosesser og godt håndverk. Vi jobber aller best når strategiske rammer og mål er tydelige.

Case
01 – Avtaleinngåelse og oppstart
Case
02 — Innsikt
Case
03 — Strategi
Case
04 — Utførelse
Case
05 — Analyse og optimalisering

Vår kompetanse

Strategi
Reklame
Teknologi
UX
Design
Konseptutvikling
Film og Foto
Medieplanning
Animasjon
Illustrasjon
Tekst og innhold
Visuell identitet
Radio
Rådgivning
2D og 3D

Bransjer vi kjenner

Mvh har erfaring innenfor flere ulike bransjer og sektorer, hvor vi ofte bistår med flere av våre kompetanseområder innenfor samme prosjekt. Relevante bransjer inkluderer blant andre dagligvare, retail, mat, eiendom, jus, finans, reiseliv og turisme, helse, fornybar energi og miljø.